• ผลงานดีเด่น

  • ด.ช.อภินัทธ์ เสนดี ได้รับการคัดเลือกระดับจังหวัดนนทบุรี ตามโครงการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดกลาง ประจำปีการศึกษา 2558 จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรีเขต 2

Information

ปิดหน้าต่าง