• ทีมงาน Management

  • ดร. สุข พุคยาภรณ์

   ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค

   ราคา : ### บาท

  • ดร. ชาติชาย พุคยาภรณ์

   ประธานกรรมการที่ปรึกษา

   ราคา : ### บาท

  • ดร. สุมนา เสือเอก

   ประธานบริหารสถานศึกษากลุ่มทางเลือก ในครือไทย-เทค

   ราคา : ### บาท

  • ดร.พิสิษฐ ภู่รอด

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

   ราคา : ### บาท

Information

ปิดหน้าต่าง