• การบ้านสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

 • วิชาคณิตศาสตร์
  ท่องสูตรคูณ
  ท่องมาตราเวลา
  ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง-วันที่ 21 กันยายน 2558
  ให้นักเรียนติดภาพถ่ายหรือวาดภาพตนเองลงในกระดาษ A4 100 ปอนด์
  เขียนชื่อ นามสกุล และชื่อเล่น
  วัน เดือน ปีเกิด
  เขียนวัน เดือน ปีที่นักเรียนทำกิจกรรมในภาพถ่ายหรือภาพวาด
  ให้นักเรียนสรุปว่า วันที่ดำเนินกิจกรรม นักเรียนอายุกี่ปี กี่เดือน กี่วัน
  กำหนดส่งวันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 (5 คะแนน)

 • วิชาวิทยาศาสตร์
  การปลูกต้นไม้แบบฟังเพลง และปลูกต้นไม้แบบไม่ฟังเพลง
  มาจำนวน 2 ต้น ต้นไม้อะไรก็ได้
  กำหนดส่งก่อนสิ้นเดือนกันยายน

Information

ปิดหน้าต่าง