• จำนวนผู้เข้าชม Website (8/12/2560)

 • โรงเรียนพัฒนวิทย์ รับสมัคร เนอรเซอรี่ - ประถมปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 จำนวนจำกัด

 • Creative & Thinking Activities

  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์และโรงเรียนสุขฤทัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhuoil Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562
  • กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ English Camp
   กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ๋ English Camp ระหว่างวันที่ 18 - 29 มีนาคม 2562 (ของเรามีหลากหลายรูปแบบเพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนเน้นทักษะด้านการสื่อสาร ประสบการณ์ตรงกับชาวต่างชาติ ฟัง พูด อ่าน เขียน หรือแม้กระทั่งกิจกรรมแบบบูรณาการที่มีการรวมกิจกรรมในวิชาต่างๆ ให้สร้างสรรค์ และเสริมสร้างความสามัคคีให้ผู้เรียนมีความสุขและรอยยิ้ม)
  • กิจกรรมงานปิดภาคเรียน โรงเรียนพัฒนวิทย์
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นประธานเปิดงานปิดภาคเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2562
  • นักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์รับเกียรติบัตรเหรียญทอง

   ท่านนายนพพร พิพิธจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานมอบ เกียรติบัตรเหรียญทอง
   ในการแข่งขันทักษะวิชาการ มหกรรมการศึกษาเอกชนปีการศึกษา 2561 ณ งานGreen&Clean
  • แข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลนนทบุรี
   ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ณสนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.พ. 2562
  • กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล
   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับอนุบาล ประจำภาคเรียนที่2 ที่พิพิธภัณฑ์เด็กเป็นแหล่งเรียนรู้เสริมสร้างจินตนาการ ภายในจะมีกิจกรรมหลายส่วนให้ความรู้ในแต่ละด้านแตกต่างกันไป สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับนักเรียนทุกค
  • กิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือตัวจิ๋ว Day Camp
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการ เป็นประธาน เปิดกิจกรรมลูกเสือตัวจิ๋ว Junior Scouts
   ประจำปีการศึกษา 2561 วันพฤหัสบดี 7 กุมภาพันธ์ 2562
  • วันตรุษจีน
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ ได้เป็นประธานเปิดงาน วันตรุษจีน
  • งานเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
   รองผู้อำนวยการผาสุข เอี่่ยมเพ็ชร์ เป็นประธาน วันเปิดโลกวิชาการ ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ใส่บาตรอาหารแห้งเนื่่องในวันขึ้นปีใหม่ และ วันเด็กแห่งชาติ
   ดร.สุมนา เสือเอก ประธานกลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค เป็นประธาน ใส่บาตรอาหารแห้งเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ และ กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
   โรงเรียนพัฒนวิทย์เข้าร่วมแข่งขันวงเมโลเดียนรุ่น Senior Division ได้รับรางวัลเหรียญทอง Drum Major ยอดเยี่ยม ในงานThe 10 Thailand Indoor Marching Competition 2018ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 8-9 ธันวาคม 2561 ณ ไอส์แลนด์ฮอลล์ ชั้น 3 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • กิจกรรม “PWS Bike Warmly Love 2018 ชวนพ่อปั่น(จักรยาน)”
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ ผู้บริหาร ครู ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง และ นักเรียน ร่วมกัน ร่วมกิจกรรม ชวนพ่อปั่น วันอังคารที่ 4 ธันวาคม จากโรงเรียนพัฒนวิทย์ - สนามเอนกประสงค์ซอยอัญชลี
  • กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ "มอบเกียรติบัตรให้พ่อดีเด่น ปีการศึกษา 2561
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมใส่บาตรอาหารแห้ง และ ประธานในพิธี มอบเกียรติบัตรให้แก่ คุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา 2561 และบรรยากาศกิจกรรมของนักเรียนที่แสดง ความรักต่อคุณพ่อด้วยความอบอุ่น ใันวันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์ นนทบุรี
  • ผู้ปกครองได้รับคัดเลือกเป็นคุณพ่อตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2561
   ขอแสดงความยินดีกับผู้ปกครองที่ได้รับคัดเลือกเป็นคุณพ่อตัวอย่างประจำปีการศึกษา 2561 จากสมาคมคนของแผ่นดินสถานศึกษากลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพ
  • กิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง
   ดร.สุมนา เสือเอก ประธานกลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และ นักเรียน ได้ร่วมกันใส่ชุดไย อนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง ในวันที่พฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ต้อนรับเปิดเทอมภาคเรียนที่2 (Welcome comeback to School.) วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤษจิกายน 2561
   ยินดีต้อนรับเปิดเทอมครอบครัวพัฒนวิทย์
   บรรยากาศเปิดเทอมวันแรกคุณครูแต่งกาย
   ด้วยชุดนักเรียนสร้างรอยยิ้มให้กับเด็กๆ
   และผู้ปกครอง
  • งานตักบาตรน้ำผึ่ง ณ วันชมภูเวก
   นักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์เข้าร่วมตักบาตรน้ำผึ้ง
   งานมหกรรมข้าวต้มมัด-แห่น้ำผึ้ง ณ วัดชมภูเวก
   ในวันที่ 24 กันยายน 2561
  • ผู้บริหารพบผู้ปกครอง วันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม 2561
   บรรยากาศในการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2
   ปีการศึกษา 2561 ณ อาคารวาณิกบุตร
   และรับผลการเรียนของภาคเรียนที่ 1
  • พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช 2561
   หม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิ TO BE NUMBER ONE เป็นประธาน มอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช 2561
   โดย สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ กลุ่มวิทยาลัยในเครือไทย-เทค วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
   ณ ห้องประชุมจันทร์ฉาย ชั้น 9 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ

  • Scientific lnnovation English Camp (กิจกรรม English camp)
   บรรยากาศวันสุดท้ายของการรับเกียรติบัตร
   จบไปอย่างเป็นทางการกับกิจกรรม
   Scientific lnnovation English Camp สนุกสนานจริงๆ
   แล้วไปสนุกกันใหม่ กับ English Camp ปีการศึกษาต่อไปนะคะ
  • กิจกรรมวันแม่ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ มอบเกียรติบัตรแก่แม่ดีเด่น ของโรงเรียนพัฒนวิทย์ ปีการศึกษา 2561
   07.50 น. ใส่บาตรอาหารแห้ง
   09.30 น. พิธีถวายพระพร
   10.10 น. มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และ บรรยากาศน่ารักๆที่นักเรียนแสดงความรักต่อคุณแม่
   ดูภาพแล้วซึ้งทั้งคุณแม่คุณลูก
  • การแข่งขันกีฬาสี(ภายใน ดอกแก้วเกมส์ครั้งที่6 วันที่ 20 - 21 กันยายน 2561
   การแข่งขันกีฬาสี(ภายใน
   ดอกแก้วเกมส์ครั้งที่6 มีความเรียบง่าย
   เพื่อสร้างความสามัคคีและมิตรภาพระหว่างเด็กๆ
   #โรงเรียนพัฒนวิทย์ #สนใจสมัครเรียนติดต่อสอบถามได้ทุกวันทำการนะคะ
  • คณะกรรมการมาตรวจประเมิน โครงการโรงเรียนคุณธรรม
   คณะกรรมการมาตรวจประเมิน โครงการโรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนพัฒนวิทย์ วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
  • กิจกรรม English Camp #ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา
   กิจกรรม English Camp #ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนเสริมสร้างศักยภาพ
   ทางวิชาการและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รวมทั้งใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้เรียน
   #โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ร่วมแสดงความจงรักภักดี ร.9
   ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560
   โรงเรียนพัฒนวิทย์ร่วมปลูกดอกดาวเรือง
   แสดงความจงรักภักดีและรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวง รัชกาลที่ 9
  • การแข่งขัน DifferSheet Writer Contest 2017
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล
   จากการเข้าร่วมแข่งขันการประกวดเขียนบันทึก
   DifferSheet Writer Contest 2017 ม.ธุรกิจบัณฑฺิต กทม
  • กิจกรรมลูกเสือ(ตัวจิ๋ว) โรงเรียนพัฒนวิทย์
   นักเรียนระดับอนุบาล1-3และประถมศึกษาปีที่ 1-3
   เรียนวิชาลูกเสือ(ตัวจิ๋ว) เพื่อผ่อนคลายความเครียด
   และการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นคณะหรือเป็นกลุ่ม
  • งานประกวดเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2017
   งานประกวดเขียนบันทึก DifferSheet Writer Contest 2017 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ และโล่เกียรติคุณจากกระทรวงศึกษาธิการ
  • ผู้อำนวยการ โรงเรียนพัฒนวิทย์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2560 ภายในงานมีการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์มากมาย และแข่งขันกิจกรรมต่างๆ มีการประกวดชุดรีไซเคิล ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวสำเร็จลุลวงไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับความร่วมมือจากนักเรียนเป็นอย่างดี
  • ผู้อำนวยการ คณะครูอาจารย์ ตัวแทนนักเรียนอนุบาลและประถม พร้อมด้วยตัวแทนชุมชนและผู้ปกครองได้นำดอกไม้จันทน์จำนวน 5,999 ดอกที่ร่วมกันประดิษฐ์ ถวายพระราชนันทมุนี เจ้าคณะจังหวัดนนทบุรี เจ้าอาวาสวัดบัวขวัญพระอารามหลวง

Information

ปิดหน้าต่าง