• จำนวนผู้เข้าชม Website

 • กำหนดการของโรงเรียนพัฒนวิทย์ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับใหม่

 • โรงเรียนพัฒนวิทย์ นนทบุรี ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ในปีการศึกษา 2564 นี้ จำนวนจำกัด "แล้วมาเป็นครอบครัวเดียวกันกับเรานะครับ ครอบครัวพัฒนวิทย์"

 • มาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนพัฒนวิทย์

  • "แสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมแข่งขันวิชาการ"
   วันที่ 11 มีนาคม 2564 ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้มามอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วม"การแข่งขันวิชาการงานการศึกษาเอกชนนนทบุรี" เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา
   และขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่สนับสนุนเด็กนักเรียนที่ดีเสมอมา
  • "แสดงความยินดีด้วย"
   เด็กหญิงพิชญะธิดา ปทุมเพชร น้องเจด้า
   นักเรียนระดับชั้นป.1
   ได้รางวัลอันดับที่ 3
   รุ่นยุวชนอายุ 8 ปีหญิง BMX Racing
   การแข่งขันจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2564
   สนามที่ 1
   สนามจักรยานบีเอ็มเอ็กซ์เสมอกัน
   เซอร์กิต อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
   วันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2564
  • "การดูแลเด็กนักเรียนช่วงเช้า"
   ในทุกเช้าของการเรียนในแต่ละวันทางโรงเรียนได้จัดคุณครูเวรในบริเวณต่างๆ ของโรงเรียนเพื่อเป็นการต้อนรับและดูแลได้อย่างทั่วถึง ไม่ว่าจะเป็น หน้าประตูโรงเรียน ทางเดินเข้าอาคารเรียน สนามเด็กเล่น
   โดยทั้งหมดจะคำนึงถึงความปลอดภัยเสมอ ทั้งการปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด19 การเช็คค่าฝุ่น P.M. 2.5 ก่อนจะให้เด็กเล่นสนามเด็กเล่นในทุกเช้า เป็นต้น
  • "การสอนให้เด็กมีมารยาทในสังคม"
   มารยาททางสังคมคือ ระเบียบแบบแผนที่ควรปฏิบัติหรือหลีกเลี่ยงในการอยู่ร่วมกันในสังคม ดังนั้นมารยามทางสังคมจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ควรสอนให้นักเรียนตั้งแต่เล็กๆ ได้เริ่มเรียนรู้ และปลูกฝังให้ปฏิบัติ โดยมีดังนี้

   * การพูด ฝึกให้พูดสุภาพกับผู้อื่น รู้จักกาลเทศะ ไม่พูดแทรกคนอื่น ที่สำคัญรู้จักพูดขอโทษเมื่อทำผิด รู้จักพูดขอบคุณเมื่อได้รับสิ่งของหรือได้รับความช่วยเหลือ และรู้จักการพูดลงท้าย ครับ สำหรับเด็กผู้ชาย ค่ะ คะ สำหรับเด็กผู้หญิง
   * การทักทาย ฝึกให้ยกมือไหว้คุณครู หรือผู้ใหญ่คนอื่นๆ ซึ่งการไหว้เป็นการแสดงออกที่เหมาะสมถึงความใส่ใจที่มีต่อผู้อื่น
   * การเคารพสิทธิผู้อื่น เป็นสิ่งที่คุณครูควรสอนและปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักเคารพสิทธิผู้อื่น ยอมรับในความเห็นต่าง และที่สำคัญไม่ล้อเลียนรูปร่างหน้าตาผู้อื่น เป็นต้น
   * การดูแลตัวเอง มีการฝึกให้เด็กดูแลตัวเองในชีวิตประจำวันได้ เช่น การใส่เสื้อผ้าด้วยตัวเอง การรับประทานอาหารด้วยตัวเอง การใส่หน้ากากอนามัยขณะป่วย ไอ จาม เป็นต้น

   โดยการจะฝึกให้เด็กมีมารยาทในสังคมที่ดีได้นั้น ต้องฝึกร่วมกับคุณพ่อคุณแม่และคุณครูทั้งที่บ้านและโรงเรียนด้วย ถึงจะได้มีประสิทธิภาพที่สุดนะครับ
   เพราะฉะนั้นคุณพ่อคุณแม่ครับช่วยกันฝึกลูกๆ พร้อมกับคุณครูกันนะครับ
   ===========================================
   หากสนใจส่งลูกมาเรียนที่นี่ โรงเรียนพัฒนวิทย์สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ มาที่
   เบอร์โทรศัพท์ 02-580-1111
   และทักมาที่เพจโรงเรียนได้เลยนะครับ
  • เรียนรู้อย่างมีความสุข เริ่มด้วยความสัมพันธ์ที่ดี และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
   บทสนทนาในชั้นเรียนถือเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์พื้นฐาน และการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียนอย่างมีความสุข ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยสนทนาระหว่าง นักเรียนกับนักเรียน หรือ นักเรียนกับคุณครู

   การสร้างการบทสนทนาที่ดี จะทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของนักเรียนในระดับต่างๆ ยิ่งระดับการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนและการพูดคุยกันในชั้นเรียนมากขึ้นเท่าไหร จะยิ่งเป็นการสร้างความเป็นหนึ่งกัน สร้างความสามัคคี และความกล้าแสดงออกของเด็กในชั้นเรียนได้ ซึ่งสามารถใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย

   ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ของเราส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ทั้งกับคุณครูและเพื่อนๆ ด้วยกัน ในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ทางคุณครูยังมีการบูรณาการวิธีสร้างการสนทนาที่ดี ให้มีคุณภาพในชั้นเรียน เช่น การจัดสภาพแวดล้อมที่ดีในห้อง งานที่ได้รับมอบหมายจากคุณครู ที่ให้เด็กคิด และการออกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

   หากคุณพ่อคุณแม่สนใจส่งบุตรหลานมาศึกษาที่นี่ โรงเรียนพัฒนวิทย์ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่รายละเอียดข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ
   เบอร์โทรศัพท์: 02-580-1111
   และทักสอบถามมาที่เพจได้เลยครับ
  • "บรรยากาศการรับประทานอาหารกลางวันของเด็กๆ ในระดับอนุบาล"
   ในทุกวัน เด็กนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์ มารับประทานอาหารกลางวันกัน ซึ่งอาหารของโรงเรียนมีความสด สะอาด ถูกหลักโภชนาการ และมีประโยชน์
  • "Happy Learning เรียนรู้อย่างมีความสุข"
   ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ของเรา ได้มีการจัดการเรียนการสอน แบบมีจุดมุ่งหมายในการกระตุ้นให้เด็กมีความสุข มีความสุขที่ได้เล่น มีความสุขที่ได้เรียน มีความสุขที่ได้คิดอย่างอิสระ

   เพราะว่าการเรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการวางพื้นฐานให้เด็กคิดเป็น เกิดความพอใจในการเรียนรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วย
   ==========================================

   คุณพ่อคุณแม่สนใจอยากส่งบุตรหลานมาเรียนอย่างมีความสุขที่โรงเรียนพัฒนวิทย์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ดังนี้
   เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน: 02-580-1111
   และสอบถามมาที่เพจโรงเรียนได้เลยครับ
  • "การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อสร้างวินัยในตนเองให้แก่เด็ก"
   ในช่วงปฐมวัยเป็นช่วงที่เด็กสามารถเรียนรู้ทักษะต่างๆ และพฤติกรรมทางสังคมที่นำไปสู่การมีวินัยในตนเอง ได้แก่ การพึ่งพาตัวเอง ความเชื่อมั่นในตนเอง การเห็นใจ เข้าใจ ร่วมกับผู้อื่น จะเป็นสิ่งสำคัญต่อการเรียนรู้ที่จะมีวินัยในตนเอง
   .................................................................................................
   โดยการสร้างวินัยให้เด็ก โดยการให้เด็กได้ช่วยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจำวันต่างๆ เช่น การหยิบ การเก็บของเล่นหรือของใช้ส่วนตัว การรับประทานอาหาร การเข้าห้องน้ำ การแต่งตัว เป็นต้น รวมไปถึงการเรียน การเล่น การร่วมกิจกรรมในห้องเรียน ล้วนเป็นการสร้างวินัยให้แก่ตัวเด็กเองทั้งนั้น
   --------------------------------------------------------------------------
   โดยทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ และคุณครูพิจารณาว่าสิ่งที่ฝึกให้เด็กช่วยเหลือตนเองนั้น ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนว่าเหมาะสมกับพัฒนาการตามวัยของเขาหรือไม่
   =========================================
   คุณพ่อคุณแม่คนไหนสนใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ โรงเรียนพัฒนวิทย์ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ข้างล่าง ดังนี้
   เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน: 02-580-1111
   และสามารถติดต่อได้ทางเพจโรงเรียนได้เลยครับ
  • "ห้องมอนเตสซอรี่ ห้องแห่งการเรียนรู้ด้วยตนเอง"
   ห้องมอนเตสซอรี่ เป็นห้องที่สอนแนวคิดเน้นเด็กเป็นหลักสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้เด็กสามารถเรียนรู้ด้วยตัวเองได้อย่างอิสระ และซึมซับการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว ทำให้เด็กเกิดความอยากรู้ อยากเห็นและแสวงหาความอยากรู้อย่างมีสมาธิ มีวินัยในตัวเองและเกิดพัฒนาการทุก ๆ ด้านในเวลาเดียวกัน
   ซึ่งทางโรงเรียนพัฒนวิทย์เราก็มีห้องมอนเตสซอรี่ ที่เน้นสำหรับการสอนน้องอนุบาลเป็นหลัก เพื่อสอนให้เด็กเรียนรู้ ได้เล่นด้วยตัวเอง กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ได้ ซึ่งทางโรงเรียนเราก็พึ่งได้จัดห้องมอนเตสซอรี่ขึ้นมาใหม่ พร้อมอุปกรณ์ที่พร้อมทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้
   =======================================
   หากคุณพ่อคุณแม่สนใจส่งบุตรหลานมาเรียนที่นี่ โรงเรียนพัฒนวิทย์ สามารถติดต่อรายละเอียดได้ข้างล่างนี้
   เบอร์โทรศัพท์: 02-580-1111
   สามารถทักมาที่เพจได้เลยครับ
  • "การเปิดเรียนวันแรกหลังจากหยุดเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 (COVID-19)"
   วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนพัฒนวิทย์ ที่ยังคงเน้นการรักษาสุขอนามัย ใส่หน้ากาก ล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ และปฏิบัติตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเคร่งครัด
  • มาตราการในการรับมือ ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 (COVID-19) ของทางโรงเรียนพัฒนวิทย์
   1. มีการตั้งจุดคัดกรองและอาการเสี่ยงก่อนเข้าสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการวัดไข้ เช็คอุณหภูมิ สอบถามการไปสถานที่เสี่ยงติดเชื้อ ถือว่าเป็นการคัดกรองเบื้องต้น
   2. สวมหน้ากากตลอดเวลาในขณะอยู่ที่โรงเรียน อาจต้องแนะนำเด็กให้ใส่ขณะอยู่ในห้องเรียน
   3. มีการสอนเด็กเล็กในการสวม หรือถอดหน้ากากอนามัยอย่างถูกต้อง รวมไปถึงวิธีการล้างมือ
   4. มีจุดบริการการล้างมือ ไม่ว่าจะล้างด้วยแอลกอฮอล์ หรือล้างสบู่ จะมีบริการหลายแห่งในโรงเรียน และสอนให้เด็กล้างมือ ให้รู้จักถึงความสำคัญในการล้างมือ
   5. ในห้องเรียนให้เด็กนั่งห่างกัน มีฉากกั้นป้องกันการแพร่กระจายของสารคัดหลั่ง
   6. ทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ตั้งแต่ก่อนเปิดเทอมทุกวัน ทั้งราวบันได ในห้องน้ำ สนามเด็กเล่น เป็นต้น
   7. ลดความแออัด ในหลายกิจกรรมอาจจะต้องเว้นไว้ก่อน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
   แต่ถ้าลูกมีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม หรือมีอาการอื่นๆ ควรหยุดเรียนและไปพบแพทย์ แจ้งคุณครูประจำชั้นให้รับทราบ โดยคุณครูก็เช่นกัน หากสังเกตอาการผิดปกติกับเด็ก ให้รีบนำพบแพทย์ เพื่อความมั่นใจในการดูแลเด็กช่วงเปิดเทอมนะครับ
   คอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ อย่าลืมรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับ
  • "จัดระเบียบอย่างต่อเนื่อง"
   คุณครูและบุคลากรในโรงเรียนได้ช่วยกันจัดระเบียบและทำความสะอาดตีกเรียน ชั้น 4 เพิ่มเติม

   ช่วงนี้คุณพ่อคุณแม่ยังต้องช่วยกันดูแลลูกหลาน รักษาสุขภาพกันด้วยครับ และคอยติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนะครับ
  • “การเรียนการสอนในช่วงวันหยุด”
   ในช่วงที่หยุดเรียนนี้ทางคุณครูได้มีการจัดการเรียนการสอนขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเรียนออนไลน์ การอัดคลิปวิดีโอการสอน หรือจัดสื่ออื่นๆ เพื่อหวังว่าเด็กจะได้เรียนรู้ ฝึกวินัย และความรับผิดชอบ
   ต้องขอบคุณคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่ช่วยดูแล ฝึกฝนลูกไปพร้อมๆ กับคุณครูนะครับ

   หากผู้ปกครองสนใจจะส่งบุตรหลานมาเรียนหรือมาเยี่ยมชมที่โรงเรียนพัฒนวิทย์ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ดังนี้เลยนะครับ
   เบอร์โทรศัพท์: 02-580-1111
   หรือทักมาที่เพจได้เลยครับ
  • "ทักทายและพูดคุยกับเด็กๆ ด้วยความคิดถึง"
   วันนี้ 22 มกราคม 2564 คุณครูประจำชั้นของระดับอนุบาลและระดับประถม ได้ทักทายพูดคุยเด็กๆ และผู้ปกครอง ในเรื่องทั่วไปและเรื่องปัญหาในการเรียนออนไลน์ที่ผ่านมา คิดถึงเด็กๆ นะครับ

   หากคุณพ่อคุณแม่ ผู้ปกครอง สนใจส่งลูกบุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนพัฒนวิทย์ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ดังนี้
   เบอร์โทรศัพท์: 02-580-1111
   ติดต่อสอบถามที่เพจโรงเรียนได้เลยนะครับ
  • " วิดีโอล้างมือ พิชิตไวรัสโควิด-19 "
   วิดีโอสาธิตวิธีการล้างมืออย่างถูกต้อง สำหรับสถานการณ์นี้ การล้างมือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญ
   โดยวิดีโอนี้จัดทำขึ้นโดยคุณครูไทยคิดคอมและนางแบบ นายแบบ นักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาของโรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ความสะอาด ยังคงสำคัญสำหรับเด็ก
   ในคราวนี้ถึงตาคุณครูอนุบาลทำความสะอาดของเล่น อุปกรณ์ สื่อทางการสอนของเด็กในระดับอนุบาล และทำความสะอาดห้องมอนเตสซอรี่ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเปิดเรียนในวันที่ 1 กุมภาพันธ์นี้

   สุดท้ายขอให้ผู้ปกครองดูแลรักษาสุขภาพทั้งตัวเอง และลูกน้อยด้วยนะครับ คอยติดตามข่าวสารจากทางการด้วยนะครับ
  • "ชวนเด็กทำสวนเกษตรอย่างไรให้ได้ประโยชน์"
   หากพูดถึงประโยชน์ได้ลองปลูกผัก ทั้งกินเองหรือการนำมาขายก็ตาม ทำให้เด็กได้เรียนรู้ชีวิตจากธรรมชาติ มีมุมมอง และเข้าใจธรรมชาติมากขึ้น อีกทั้งเด็กยังมีแนวโน้มที่จะรับประทานผักและผลไม้ที่มากขึ้นด้วย รวมไปถึงพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็ก พบว่า เด็กที่ปลูกผักผลไม้ มีความมั่นใจในตัวเอง มีความรับผิดชอบที่มากขึ้น และการที่เด็กอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ ทำให้เด็กมีสุขภาพจิตดี เสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ช่วยสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อีกด้วย
   ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ จึงได้มีสวนพัฒนวิทย์พอเพียง ที่เอาไว้สอนเด็กถึงตรงนี้ การสอนให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลผักผลไม้ โดยเริ่มตั้งแต่การพรวนดิน การปลูกเมล็ด การรดน้ำต้นไม้ การกำจัดวัชพืช เป็นต้น
   โดยในตอนนี้คุณครูโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้มีการเตรียมพร้อมหน้าดิน ในสวนพัฒนวิทย์พอเพียง เพื่อรอเด็กนักเรียนมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับ
  • “ไม่หยุดพัฒนาปรับปรุงสถานที่ในโรงเรียน”
   คุณครูพัฒนวิทย์ได้ใช้เวลาที่โรงเรียนหยุดทำการปรับปรุง ซ่อมแซม พัฒนา ทำความสะอาด ตกแต่งใหม่ สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน ยกตัวอย่าง คุณครูทำความสะอาด และทาสีใหม่บ่อทรายสำหรับเด็กอยู่นะครับ เด็กๆ มาเห็นต้องตกใจแน่ แล้วเจอกันนะเด็กๆ อย่าลืมให้กำลังใจคุณครูด้วยนะครับ
  • "โรงเรียนพัฒนวิทย์มีแนวปฏิบัติป้องกัน"
   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ตอนนี้
   ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้มีแนวปฏิบัติในการป้องกัน COVID-19 ดังนี้
   1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน คือ ล้างมือให้สะอาดบ่อยๆ สวมหน้ากากตลอดเวลาเมื่ออยู่ในสถานที่ที่ไม่ได้อยู่ตามลำพังคนเดียว เว้นระยะ1-2เมตร
   2. ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ร่วมกันอย่างส่ำเสมอ
   3. ครูเวรมีการคัดกรองเบื้องต้น หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบประสานผู้เกี่ยวข้องและรายงานฝ่ายบริหารทราบทันที
   4. บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับโรงเรียนทุกคนทุกกรณีต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันมิฉะนั้นจะไม่ได้รับการอนุญาต ให้ยามฯปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และทุกคนต้องสแกนโปรแกรมไทยชนะ ทั้งเข้าและออกโรงเรียน
   5. ติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่อง และเปิดช่องทางการสื่อสารกับโรงเรียนได้ตลอดเวลา
   สุดท้ายนี้ต้องขอความร่วมมือผู้ปกครองในการตรวจสอบตัวเองและลูกน้อยเบื้องต้นก่อน และถ้ามีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที
  • "ตัวแทนนักเรียนเข้าแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์"
   วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 น้องนักเรียนตัวแทนโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้ไปเข้าแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ที่โรงเรียนดนตรีคีรีบูน
  • "งานมหกรรมวันการศึกษาเอกชนนนทบุรี"
   วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2563 ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ได้ส่งนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการในระดับชั้นปฐมวัยและชั้นประถมศึกษา ณ โรงเรียนต่างๆ ที่จัดโดยสมาคมผู้ประกอบบริหารการศึกษาเอกชน เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ อาทิเช่น

   1. การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน
   2. การแข่งขันภาษาอังกฤษ
   3. การแข่งขันโครงงาน
   4. การแข่งขันปั้นดินน้ำมัน
   5. การแข่งขันคณิตคิดเร็ว
   6. การแข่งขันเล่านิทานประกอบสื่อ
   7. การแข่งคอมพิวเตอร์
   8. การแข่งใช้โปรแกรมนำเสนอ
   9. การแข่งขันวาดภาพระบายสี
   10. การแข่งขันมารยาทไทยและการคัดลายมือ
  • "แหล่งเรียนรู้ กระตุ้นสิ่งที่สนใจ มอบทักษะในการเรียนรู้"
   แหล่งข้อมูลที่ให้นักเรียนเอาไว้หาความรู้ เรียนรู้ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆ ตามแหล่งข้อมูลนั้นๆ ซึ่งทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ของเรามีแหล่งการเรียนรู้ที่หลากหลายไว้ให้นักเรียนสามารถมาหาความรู้ หาประสบการณ์เพื่อเพิ่มทักษะ เพิ่มความรู้ และพัฒนาตนเอง เช่น
   * สนามฝึกทักษะสมรรถภาพทางร่างกาย
   * สวนเกษตรพัฒนวิทย์พอเพียง
   * สระว่ายน้ำพัฒนวิทย์
   * โรงเพาะเห็ดพัฒนวิทย์
   * บ่อทรายสำหรับเด็ก
   * โรงเมล่อน
   * สนามเด็กเล่นพัฒนวิทย์
   ยังมีห้องคอมพิวเตอร์ และห้องดนตรีที่เป็นอีกแหล่งเรียนรู้หนึ่งในรายวิชาของโรงเรียนอยู่แล้ว ซึ่งแหล่งเรียนรู้ที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่เด็กสนใจ อีกทั้งยังเพิ่มทักษะการเรียนรู้นั้นๆ แถมมอบประสบการณ์ที่แปลกใหม่ในสิ่งที่ไม่เคยรู้ให้กับเด็กได้เป็นอย่างดี
   หากคุณพ่อคุณแม่คนไหนต้องการให้ลูกมาเพิ่มทักษะความรู้เพิ่มเติมในสิ่งที่ลูกสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดข้างล่างได้เลยครับ
   เบอร์โทรศัพท์โรงเรียน: 02-580-1111
   และทักมาที่เพจได้เลยนะครับ
 • โรค RSV เป็นไวรัสที่เกิดจากการติดเชื้อทางเดินหายใจทั้งส่วนบนและส่วนล่างเกิดได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนมากจะเกิดในเด็กเล็กอายุต่ำกว่า 3 ปี

  • โรงเรียนพัฒนวิทย์ร่วมสนับสนุนการจัดงาน " ธ สถิตในดวงใจ ตราบนิจนิรันดร์ " ครั้งที่ ๓ เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
   พลตรีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์ จักรพันธ์เป็นประธานในพิธี โดยในงานได้มอบโล่เกียรติคุณให้แก่ ดร. สุมนา เสือเอก ประธานบริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค และ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นบุคคลต้นแบบของแผ่นดิน ณ ศูนย์การค้าเดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
  • กิจกรรม เถ้าแก่น้อย (SME)
   ดร.สุมนา เสือเอก ประธานที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทยเทคและ ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นประธานเปิดงานเถ้าแก่น้อย
  • งานวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนพัฒวิทย์
   ดร.สุมนา เสือเอก ประธานที่ปรึกษากลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค เป็นประธานในพิธี ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • งานมอบรางวัลแม่ตัวอย่าง ประจำปีพุทธศักราช 2563
   ทางโรงเรียนพัฒนวิทย์ขอแสดงความยินดีกับตุณแม่ทุกท่านที่ได้รางวัลแม่ตัวอย่างมา ณ ที่นี้ด้วย
  • กิจกรรมคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร หรือ วันพ่อแห่งชาติ
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร หรือ วันพ่อแห่งชาติ วันพุธที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒
  • พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562
   ขอแสดงความยินดี
   พิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง ประจำปี 2562 สมาคมคนของแผ่นดิน ร่วมกับ สถานศึกษาในเครือไทย-เทค โรงเรียนสุขฤทัย และโรงเรียนพัฒนวิทย์ เรียนเชิญ นายณรงค์ แผ้วพลสง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรพ่อตัวอย่าง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ
  • กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทง
   อาจารย์ ผาสุข เอี่ยมเพ็ชร รองผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทยลอยกระทง วันจันทร์ที่ 11 พ.ย.62
  • กิจกรรม วันนี้ เด็ก ๆ สร้าง Chef ตัวน้อย
   English Camp:Extra - Fun Camp 2019 4 - 18 ตุลาคม 2562
  • โรงเรียนพัฒนวิทย์ เปิดค่าย English Camp2019 วันแรก

   English Camp:Extra - Fun Camp 2019
   4 - 18 ตุลาคม 2892
  • โรงเรียนพัฒนวิทย์จัดอบรมให้ครูและบุคลากร เรื่องการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ Coding สำหรับชั้นอนุบาลและประถม
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ ได้เป็นประธานเปิดการอบรมให้ครูและบุคลากร เรื่องการสร้างกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ Coding สำหรับชั้นอนุบาลและประถม วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562
   โดย อ.ณัฐพล พุทธานุ และ อ.ญดาพร เลิศกำจรวัฒน์
  • กิจกรรมกีฬาสี ดอกแก้วเกมส์ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562
   ท่านประธาน ดร.สุมนา เสือเอก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสี ดอกแก้วเกมส์ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2562 วันจันทร์ที่ 30 ก.ย. 2562 ณ.สนามกีฬาแดงสุวรรณ โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล กับเดีกและเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2562
   นายปรีชา จิตสิงห์ นายกสมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยมาเป็นประธานมอบ เกียรติบัตรเด็กและเยาวชนดีเด่น ปีการศึกษา 2562 ณวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ กทม.วันที่ 14 กันยายน 2562
  • นักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์เข้าร่วม “งานบุญประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง” ประจำปี 2562
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการ ผู้บริหาร ชุมชน ผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกิจกรรมงานบุญประเพณีตักบาตรน้ำผึ้ง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มาเปิดงาน ณ วัดชมภูเวท
  • ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2
   ในงานแข่งขันเขียนบันทึก DifferSheet Writers Contest ครั้งที่ 3
  • กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562
   ดร.สุมนา เสือเอก ประธานกลุ่มโรงเรียนทางเลือกในเครือไทย-เทค ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดค่าย ลูกเสือสามัญ ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์
  • กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล1-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
   กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล1-3
   และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
   ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ. สำนักงานกลาง
   บางกรวย นนทบุรี วันที่ ุ 6 - 7 กันยายน 2562
  • งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
   บรรยากาศ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย นางผาสุข เอี่ยมเพ็ชร์ รองผู้อำนวยการเปิดงานและชมผลงานของนักเรียนตามบูท
  • โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ ประเทศจีน
   ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพัฒนวิทย์และโรงเรียนสุขฤทัย เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ณ No.1 Middle School Zhuoil Campus Yunnan China ระหว่างวันที่ 18-29 มีนาคม 2562
  • กิจกรรมงานปิดภาคเรียน โรงเรียนพัฒนวิทย์
   ดร.พิสิษฐ ภู่รอด ผู้อำนวยการโรงเรียนพัฒนวิทย์ เป็นประธานเปิดงานปิดภาคเรียน ในวันที่ 9 มีนาคม 2562
  • แข่งขันกีฬาอนุบาล เทศบาลนนทบุรี
   ร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2562 ณสนามศูนย์เยาวชนเฉลิมพระเกียรติ เทศบาลนนทบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 23 ก.พ. 2562
  • งานเปิดโลกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2561
   รองผู้อำนวยการผาสุข เอี่่ยมเพ็ชร์ เป็นประธาน วันเปิดโลกวิชาการ ศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 ที่โรงเรียนพัฒนวิทย์
 • พัฒนวิทย์วันนี้ ให้มากกว่าความรู้ ดูแลใกล้ชิด พัฒนวิทย์สร้างชีวิตคุณภาพ (Together we can).

 • พัฒนวิทย์วันนี้ ให้มากกว่าความรู้ ดูแลใกล้ชิด พัฒนวิทย์สร้างชีวิตคุณภาพ (Together we can). Back To Healthy School PATTANAWIT MAKE QUALILY LIFE

 • Creative & Thinking Activities

Information