บทความที่น่าสนใจ

 • สารจากผู้อำนวยการ

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

  อ่านเพิ่มเติม
 • Lorem Ipsum

  ไข้เลือดออก โรคร้าย ที่มี ยุงลาย เป็นพาหะ

  อ่านเพิ่มเติม
 • ระวังไวรัสเมอร์ส (MERS-CoV) ระบาด เชื้อโรคไม่มียารักษา

  ทำไมชื่อ เมอร์สคอฟ
  มาจากชื่อเต็มภาษาอังกฤษว่า Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) หรือเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ตะวันออกกลาง

  อ่านเพิ่มเติม
 • Lorem Ipsum

  นักเรียนที่ทำกิจกรรม จะไปได้ไกลกว่า “เด็กเรียน"
  กิจกรรมนักเรียนเป็นกระบวนการทางการศึกษาที่โรงเรียนให้มีขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้รู้จักสนิทสนม ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือกันทางด้านวิชาการ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียน โดยมีอาจารย์ประจำชมรม คอยดูแลและให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษาเพื่อให้การดำเนินการจัดกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่

  อ่านเพิ่มเติม
 • Lorem Ipsum

  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat.

  อ่านเพิ่มเติม

Information

ปิดหน้าต่าง