• วันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2562

    คุณแม่น้องกอน ได้ให้เกียรติโรงเรียนพัฒนวิทย์ มาเป็นวิทยากรในรายวิชา Cooking ในการให้ความรู้และทดลองทำเมนู
    "ไข่หวาน" สูตรโบราณ กับเด็กอนุบาล 1/1 ณ โรงเรียนพัฒนวิทย์

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง