• นายกเทศมนตรีเมืองบางกรวยหรือคุณพ่อน้องเนมได้ให้เกียรติโรงเรียนพัฒนวิทย์มาเป็นวิทยากรพิเศษ ให้ความรู้และทดลองทำ "น้ำระเบิด" กับเด็กอนุบาล 3/2

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง