• วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

    ผู้ปกครองน้องใจเย็น ได้ให้เกียรติโรงเรียนพัฒนวิทย์มาเป็นวิทยากรพิเศษ มาให้ความรู้และการทดลองในเรื่อง " การตกแต่งหน้าเค้ก " กับเด็กอนุบาล 1/3

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง