• "มหัศจรรย์ผจญภัย Science Adventure"
    งานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติของโรงเรียนพัฒนวิทย์

    ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพัฒนวิทย์ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติในชื่องานว่า "มหัศจรรย์ผจญภัย Science Adventure" ซึ่งมีรองผู้อำนวยการ และคณะครูผู้บริหารโรงเรียนพัฒนวิทย์มาร่วมงาน ณ อาคารแดงสุวรรณ โรงเรียนพัฒนวิทย์ ซึ่งภายในงานได้มีการจัดผลงานทางวิทยาศาสตร์ของเด็กนักเรียนทุกระดับชั้น อาทิเช่น ชั้นอนุบาล 1 มาในเรื่องของเสียงและการได้ยิน ชั้นประถมศึกษามาในเรื่องของแรงผลัก แรงโน้มถ่วง เป็นต้น

ย้อนกลับ

Information

ปิดหน้าต่าง