กิจกรรมต่างๆ ของทางโรงเรียน

 • กิจกรรมทัศนศึกษาระดับชั้นอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2560

  ประสบการณ์ที่ดี ความรู้ที่ได้ เสริมแรงบันดาลใจให้เด็กๆ ได้คิดและจินตนาการ #ทัศนศึกษา
  ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศระดับอนุบาล1-3 #โรงเรียนพัฒนวิทย์

  อ่านเพิ่มเติม
 • วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

  คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชนร่วมกิจกรรมพิธีถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา

  อ่านเพิ่มเติม
 • กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

  กิจกรรม แม่ลูกผูกพัน 10 สิงหาคม 2560 ห้องประชุมวาณิกบุตร โรงเรียนพัฒนวิทย์

  อ่านเพิ่มเติม
 • งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560

  งานวันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ ประจำปี 2560 โดยคุณพสิษฐ์ เลิศสินเจริญกุล คณะกรรมการศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ เป็นประธานในพิธี ในกิจกรรมผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที แก่ผู้ก่อตั้งโรงเรียน และสถานศึกษาในเครือไทย-เทค พร้อมกับมอบทุนมูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ ให้กับนักเรียนเรียนดี

  อ่านเพิ่มเติม
 • การทานอาหารและออกกำลังกาย ตามธาตุเจ้าเรือน

  มูลนิธิ ดร.สุข พุคยาภรณ์ โดยศูนย์คนดีศรีแผ่นดิน ร่วมกับ โรงเรียนพัฒนวิทย์ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพ ทำอาหารประจำธาตุเจ้าเรือน รักษาสุขภาพและความงามด้วยแพทย์แผนไทย

  อ่านเพิ่มเติม
 • นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแก่ชุมชน และผู้ปกครอง

  โครงการนี้ให้นักเรียนเป็นผู้ช่วยวิทยากรนำเสนอความรู้ภาษาจีนและภาษาอังกฤษแก่ชุมชน และผู้ปกครอง บุคคลที่สนใจ เสริมความมั่นใจและฝึกภาวะผู้นำ ความกล้าแสดงออก ตลอดจนทักษะการสื่อสารให้กับนักเรียน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้าน ชุมชนและโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้อย่างยั่งยืนสนับสนุนให้คนไทยรู้จักแสวงหาความรู้ตลอดชีวิต

  อ่านเพิ่มเติม
 • วันสุนทรภู่ และอนุรักษ์ความเป็นไทย ประจำปีการศึกษา 2560

  ยี่สิบหก มิถุนา มาถึงแล้ว วันเกิดศรี กวีแก้วแว่วคำขาน
  เกียรติคุณ สุนทรภู่ อยู่ช้านาน ฝากผลงาน กาพย์กลอน สอนเด็กไทย
  หาใครเทียบ เปรียบปาน สุนทรภู่ ท่านคือครู การกวี ศรีสมัย
  กวีสยาม นามระบือ โลกลือไกล ขอน้อมใจ จารึกคุณ สุนทรเอย.

  อ่านเพิ่มเติม
 • ถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูเวก จังหวัดนนทบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

  คณะครู นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน ร่วมถวายเทียนพรรษา ณ วัดชมภูเวก ในวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาค 2560

  อ่านเพิ่มเติม

  Information

  ปิดหน้าต่าง